Hình thức hợp tác

Hình thức hợp tác thứ nhất

Bạn đang có xe nhàn rồi nhưng không có nhu cầu sử dụng. Bạn hãy cho chúng tôi thuê lại.

Hình thức hợp tác thứ hai

Bạn là chủ xe đồng thời là lái xe Bạn đang có xe nhàn rỗi, bạn tham gia làm đối tác của Lạc Hồng Trans. Chúng tôi sẽ cung cấp ứng dụng đặt xe và tìm kiếm khách hàng cho bạn. Công việc của bạn chỉ đơn giản là nhận khách qua SmartPhone và đón khách.

Hình thức hợp tác thứ ba

Bạn đang tìm lĩnh vực đầu tư mới? Hãy đến với Lạc Hồng Trans. Khi đầu tư hợp tác cùng chúng tôi, bạn sẽ không phải quản lý phương tiện cũng như con người. Toàn bộ lợi nhuận từ phương tiện sẽ hoàn toàn thuộc về bạn

Đăng Ký

Họ tên (bắt buộc)

số điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ:

Ngày sinh

Bạn muốn tham gia loại hình nào

Ứng dụng Lạc Hồng Trans

donwload free

Gọi cho chúng tôi

02386.687.687